Styrelsemötesagenda med bilagor


Styrelsemöte 1/2020 

Agenda   PDF

Bilaga1   PDF

Bilaga2   PDF

 

Styrelsemöte 2/2020 

Agenda 8.2.2020   PDF

Bilaga1 Balansräkning 2019   PDF

Bilaga2 Resultaträkning 2019   PDF