Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Västnyländska kammarkören

01.09.2017 kl. 01:15

Höstens satsning: Verdis Requiem

Västnyländska kammarkören är för närvarande i huvudsak engagerad i två projekt. Det ena går ut på att uppföra Verdis Requiem tillsammans med Den Akademiske Kor från Köpenhamn. Detta sker på Alla Helgons dag i Ekenäs och en vecka senare i Köpenhamn. Solister och orkester engageras på det lokala planet men körerna reser och besöker varandra och ger konserterna tillsammans. Vi fick kontakt med den danska kören hösten 2014 då båda körerna tillsammans med andra skandinaviska och ungerska körer deltog vid ett uppförande av Mozarts Requiem i Budapest.

Körens andra satsning denna höst har samband med att VNSMF fortsätter fira sitt 100-årsjubileum med en konsert i oktober där förbundets olika körer uppträder separat (alla körer sjöng tillsammans i jubileets första del i mars). Vi fyller vår kvot med en ny komposition, Terra Abundantia, som är
skriven av vår dirigent Niels Burgmann. Texten är skriven av Peter Nyberg (som är medlem i kören). Sången kommer att uruppföras vid denna konsert.

Bakgrund

Västnyländska kammarkören grundades 1973 av Gunilla Josefsson och har alltså drygt 40 år på nacken. Gunilla skötte också dirigentskapet de första decennierna men sedan dess har kören haft ett tiotal dirigenter. När kören firade sina 40 år 2013 hade vi en festkonsert där faktiskt alla tidigare dirigenter utöver den dåvarande ordinarie dirigenten medverkade. Kören samlar sångare från hela Västnyland, i dagens läge engagerar den ett trettiotal sångare från Raseborgs och Ingå kommuner. Sedan 2014 har kören dirigerats av Niels Burgmann. Trogen sina stadgar sjunger kören såväl kyrklig som profan musik men också både rätt krävande och kanske ibland litet mera lättsjungna verk.

Varför sjunger vi i Västnyländska kammarkören?

Svaret på denna fråga har säkert lika många variationer som det finns medlemmar i kören. För min egen del kan jag säga att jag vid min pensionering från kantorstjänsten i Sjundeå sökte en musikalisk sysselsättning som engagerar och uppmuntrar, men kräver en del arbete, också på egen hand. Jag tror att många av oss upplever det samma; att sätta sig in i ett verk, arbeta med det hemma och på övningar och sedan få ”avnjuta resultatet” vid egna eller gemensamma konserter. Det kamratskap och den vi-anda som en sådan verksamhet skapar känner ju alla aktiva körsångare och musiker till.


Svante Forsman
Andra tenor och vicedirigent

Svante Forsman