Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Wasa Bygdekör rf.

01.12.2017 kl. 01:00

Wasa Bygdekör påbörjar sitt 10:de verksamhetsår inkommande år – och därmed firar 10 års jubileum.
Kören är en blandad kör bestående av 30 korister samt 2 hedersmedlemmar och 11 stödmedlemmar. Nuvarande Wasa Bygdekör har sitt ursprung i Bragekören grundad år 1908, men som upphört.

Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla intresset för körsång, samt främja och stödja utvecklingen av musikverksamheten på föreningens hemort Vasa. Målsättningen är att engagera medlemmar i alla åldrar genom att göra övningarna attraktiva med en varierande repertoar samtidigt som vi satsar på trivsel och gemenskap.

Körens repertoar omfattar finlandssvensk folkmusik, sakral musik, evergreens och populär musik. Kören deltar i körfestivaler, förbundskonserter, ger egna- och samkonserter med andra körer, ordnar allsångstillfällen, besöker seniorboenden, arrangerar trivsel och konsertresor och besöker olika konserter som publik. Kören använder sig av två olika kördräkter , folkdräkt och en svart-vit-röd kördräkt.

Kören är medlem i Berghemmets samarbetscenter, ett seniorcenter, och har därmed tillgång till centrets festsal, där kören övar varje tisdag. Medlemsrekryteringen är kontinuerligt pågående till alla stämmor, men behovet just nu är främst i tenor- och altstämmorna. Vid intresse kan ordförande Vineta Ahonen kontaktas tel.050-3082841.

Kören samarbetar med körer utanför lokalförbundet ss Pensionärskören Furorna i Esbo, Grannlåt i Umeå, Joensuu laulu samt Kronoby sångkör. Dessa körsamarbeten ger fina vidgade vyer och kontakter.

Ekonomi. Körens dirigentarvode finanseras till en del genom bidrag från SFV-bildning. Kvarstående delen samt övrig verksamhet bl.a röstcoach, körläger, konserterter, samkonserter med andra körer och olika arbetsprojekt, finanseras med medlemsavgifter , understöd och bidrag från olika stiftelser. Körens ekonomi förstärks med olika lotterier och en liten inkomst från kaffeserveringen under pausen, som är en viktig stund för den sociala samvaron. Kören är medlem i VSMF, FSK, FSSMF och medför en betungande kostnad i medlemsavgifter för en liten självförsörjande kör.

Medlemsinformation ges vid sångövningarnas kaffepaus samt via e-post, per telefon, facebok och i lokaltidningens föreningsspalt. Styrelsemöten planeras regelbundet i samband med övningarna. Föreningens allmänna möten är årsmöte i april och valmöte i oktober. Evenemangsinformation ges via lokaltidningens föreningsspalt, föreningens hemsida och Faceboksida. Olika affischer produceras och distribueras av koristerna.

Projekt: Kören har årligen vissa traditionella framträdanden ss Vackraste julsånger tillsammans med Kyrkokören, besök på olika seniorboenden tillsammans med Brages-Lucia, vändagsfest på seniorboendet Aurora, Världsröstdagen 16.4 beaktas, deltar i Vasa Körfestival och i augusti allsång på Vesterback i Gerby. På hösten inleder vi körversamheten och sjunger allsång tillsammans med Hjärtföreningen.
Därutöver olika andra engångs evenemang ss Bothnia Gospel 100 projektet som fortsätter på våren 2018 med 3 kyrkokonserter. 7 av körens korister deltar i projektet via Singsby sångkör. Några av körens korister kommer att delta i Taffelmix körkalas på Åland.

Som körens dirgent fungerar nu andra året Satu Heininen. Sören Hakola har bistått med röst och tonbildning för koristerna, samt som stöd till vår nya dirigent under hösten och inkommande vår. Mentorskap för nya unga dirigenter kunde utvecklas i förbundet.

Vineta Ahonen, Wasa Bygdekör, ordförande

Vineta Ahonen