Förbundsmöten

 

Höstmötet i Tammerfors lördagen den 28 oktober 2017

I samband med mötet höll Sören Lillkung en workshop om: ”En sund röst i en sund kropp”, vilket var mycket uppskattat och lärorikt. 

Till ordförande för förbundet för 2018 valdes Barbro Smeds och till nya styrelsemedlemmar (2018-2020) valdes följande personer:

Sara Koskinen, Helsingebygdens kör, suppleant Eivor Sommardahl, Walentinakören 

Maria Ljung, ÅK Ensemble, suppleant Berit Nummelin, Aurorakören 

Övriga i styrelsen är: 
Annika Glader, Singsbykören, suppleant Bengt Beijar, Singsbykören 
Desirée Kantola, Lovisakören, suppleant Kicki Thelestam, Årgångssången 
Kenneth Bergroth, Karleby kammarkör, suppleant Jan-Anders Enlund, Karleby kammarkör 

Följande personer valdes till valberedningen (2018): 
Maria Ljung, Åbo, Kicki Thelestam, Helsingfors och Mikael Björklund, Karleby 

Ny medlem i musikutskottet (2018-2020): Kristian Nyman, dirigent för Helsingebygdens kör. 

Ur verksamhetsplanen: 

  1. Taffelmix2-projektet slutförs med Körkalaset på Åland 14.4.2018. Före själva resan till Åland 13-15.4.2018 hålls regionala övningar där alla förbundets medlemmar kan delta. Se övningstidtabell invid Taffelmixhäftet. 
  2. Planering av ett storverksprojekt inleds under 2018 och slutförs 2019 på hösten. 
  3. Enskilda körer kan ansöka om reseersättning upp till 100 euro/kör för sin dirigents deltagande i dirigentkurs eller motsvarande.  
  4. För att anlita utomstående tonbildare eller röstvårdare kan enskilda körer ansöka om ett understöd á 200 euro/kör.  
  5. En valberedning jobbar under året med att hitta en ny förbundsordförande från 2019. 
  6. Vårmötet hålls den 14.04.2018 på Åland i samband med Körkalaset/Taffelmix2. 

Preliminärt datum för höstmötet är 27.10.2018. I samband med detta ordnas en träff för de enskilda körernas styrelseordföranden och/eller kontaktpersoner.