Höstmöte


Höstmötets huvudsakliga ärenden gäller verksamhet och personval. Både verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen godkänns och ordförande samt förbundsstyrelsens avgående medlemmar ersätts med nya.

 

Kallelse till Höstmöte 2019

Till alla medelmmar i FSK  

Välkommen på höstens förbundsmöte i Tammerfors Svenska Samskola lördagen den 26.10.2019 klockan 17.00. De stadgeenliga ärenden behandlas.