Vårmöte


Vårmötets viktiga uppgift är att godkänna bokslutet från det föregående verksamhetsåret, samt bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och de övriga ansvariga.