Finlands Svenska Körförbund

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svenskfinland.

Workshop 26-27.10 2019

Kom och testa att sjunga barock, romantik och modern musik med FSK i Tammerfors Svenska Samskola den 26-27 oktober 2019. Våra guider på den musikaliska resan kommer bl.a. att vara våra duktiga medlemmar i FSKs musikutskott Petter Eklund, Bill Ravall, Kristian Nyman och Karin Pedersen. Resultatet av allt övande kommer att utmynna i en konsert på söndag eftermiddag i Viinikka kyrka. FSK samarbetar med Tammerfors svenska församling, som håller en kort gudstjänst i samband med konserten. Vi kommer även att ha med oss några musikanter för en mera fullständig upplevelse!

Bindande anmälan före den 10.9.2019.

Läs mera

Ansök om FSKs värdesedlar

En kör som är medlem i Finlands svenska körförbund kan ansöka om reseersättning på max 100 euro, t.ex. för att sända körens dirigent på dirigentkurs eller annan fortbildning. FSK delar årligen ut upp till 10 värdesedlar för resor, dock endast en per kör och år.

Enskilda körer kan också få stöd för att anlita en utomstående tonbildare eller röstvårdare. Maximalt 15 värdesedlar för tonbildning á 200 euro delas ut och endast en värdesedel kan beviljas per kör och år.

Kontakta FSK under fliken Kontakt i menyn högst upp.