Repertoar


Musiken är den samma som presenterades i RESONANS 1/2019 s.35. Noter till Barockens och Romantikens musik hittas, efter att intresseanmälan avslutats, under en länk på FSK:s hemsida. De delas också ut i pappersversion i Tammerfors, såsom också Tore W Aas Välsignelsen.

Noter till delen Modernt fås på plats. Dessa kan således inte övas på förhand men lyssnas till på Youtube. Noterna till Chilcotts hela Nidaros Mass kan eventuellt köpas för eget bruk av den som så önskar. För övrigt så kommer vi antagligen att hyra noterna till Chilcott.

 

BAROCK

Händel: Hallelujakör ur Messias

J.H.Roman:Och frid på jordene ur Svenska Mässan

J.Cruger: 2 koralsatser ur Geistliche Kirchen-Melodier (psalmer med svensk text)

ROMANTIK

G.Fauré: Sanctus&Agnus Dei ur Requiem

MODERNT

Bob Chillcott: Kyrie & Sanctus ur Nidaros Mass

Tore W Aas: Välsignelse ( Agnus Dei )