Förbundsstyrelse

2023


Anne Peltomäki, förbundsordförande  Östra Nyland

+358 400 426404

Maria Ljung​, viceordförande                 Åboland

Sören Hakola                                        Vasabygden 

Eeva-Kaarina Ståhlström                      Västra Nyland

Per-Håkan Krokfors                               Norra Österbotten

Eivor Sommardahl                                 Helsingfors

Iréne Liljegren                                        Åland