Om oss


Vem är vi som sitter i styrelsen och Musikutskottet?

Här står våra namn och vilka regioner vi representerar.

Ta gärna kontakt. Gör det via kontaktrutan som finns under fliken 'Ta kontakt'.

Styrelsen tar sig an frågor som gäller förbundets administration och medlemskap samt verksamhet.

Musikutskottets medlemmar är alla yrkesmusiker. Där hittar vi pudelns kärna, orsaken till medlemskapet i detta förbund.