Stadgar


Förbundets beslutande organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöte sammankallas två gånger om året, till vårmöte senast den 30 april och till höstmöte senast den 30 november. Förbundets stadgar kan laddas ned här PDF.