Livet efter Sångfesten

24.02.2023 kl. 02:31
Nu planeras nya saker

FSK:s långsiktiga planer förverkligades år 2022, sångfesten i Helsingfors och Islandsresan för att delta i Nordklang.

Allt lyckades över förväntningarna, och nu är det dags att ta kurs mot på nya projekt.

Följande sångfest får vi glädjas åt 2026, och förberedelserna - om de inte ännu har startat så gör de det snart! Var redo att svara, när någon frågar vad du vill sjunga på följande sångfest.

För att vi i FSK skall få sjunga för varandra och lyssna på våra så olika och fantastiska körer, kommer vi att ordna Körkarneval år 2024 på höstsidan. 

Några har tyckt, att karnevaler skall hållas mitt på vintern, för att på andra sidan klotet gör de så, men vi gör nu en höstkarneval! Det är någonting för hela förbundet, vi hoppas att så många körer eller enskilda sångare som möjligt deltar, anmälningen börjar omedelbart! Skriv om ditt intresse i kontaktrutan!

Mellan varven (= då vi övar in sånger till karnevalen) förkovrar vi oss i kompetenser som FSD redan har planerat in med sina körer; musikens teori, röstvård och i ett lite senare skede konsten att leda en kör på bästa möjliga sätt, om man till exempelvis behöver hoppa in som vicedirigent.

Som en nyhet på fältet kommer det att ordnas en dags djupdykningar i intressanta ämnen, till exempel vad som är bra att veta om sångtekniken inom olika genren som vi så gärna vill prova på. Dagen kommer högst antagligen att innehålla både nu kunskap i form av föreläsning, och praktiska övningar.

I Åbo under förbundsdagen 1.4.2023 får vi höra Sofias tankar om röstvården. De bygger på kunskap om kroppens mekanismer om hur ljudet vi pustar ur oss bildas, och vad som händer, när kroppen åldras, hur och varför påverkas ljudet, eller gör det det?

Med på listan för långsiktiga mål har vi Nordklang 2025 i Norge, som viktig information till Nordklang veteraner och nya intresserade.

Må väl, sjung till vintern, sjung till våren! Ta alla barnen med i sången!

hälsar Anne

24.2.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Peltomäki