FSK:s ordinarie höstmöte 2022

24.11.2022 kl. 00:11
Personval
Verksamhetsplan
Budget

Mötet beslöt om personval, medlemsavgiftens storlek 5€ och riktlinjer för verksamheten år 2023 och fram till nästa sångfest 2026. 


Styrelsemedlemmar från Vasanejden och Karlebynejden var i tur att avgå och som nya styrelsemedlemmar valdes Per-Håkan Krokfors som ordinarie medlem och Anne Björklund till hans suppleant. Vi hälsar dem välkomna.

Vasanejden har ännu ingen representant, och vi hoppas att Vasakoristerna snabbt hittar nya medlemmar till vår gemensamma viktiga styrelse. En ordinarie och en suppleant.  

Vi tackar de avgående Kenneth och Annika med suppleanter för ett engagerat arbete för förbundet. Tack för ert stöd i alla frågor, ensamma kan vi inte komma långt, vi behöver varandra för att komma till beslut som blir rättvisa, jämlika, fungerande och bra för allas vår verksamhet, i varje kör.

Budgeten ställs inte ut på hemsidan mera, för att säkerhetsfrågorna har förändrats här under hösten.

Den som önskar få närmare information skickar vi dokumenten till per e-post. Ta kontakt vi kontaktrutan på hemsidan.

Verksamhetsplanen klistrar jag in här nedan.

Men passar på att tacka alla deltagare på höstmötet och önska er alla en fin och spännande fortsättning på hösten och en vacker annalkande adventstid.

hälsar Anne

Verksamhetsplan för år 2023

Som en del av den fyraåriga planen fram till följande sångfest 2026:

FSK planerar att årligen i samband med sitt höstmöte ha program av olika slag. Två år efter sångfeståret hålls ett större evenemang.

Höstmötesveckoslutet kallas FSK-dagen.

Som inspirerande och kunskapstillförande verksamhet till medlemmarna erbjuds kurser och föreläsningar, samt praktiska övningar direkt med körerna under samlingsnamnet Körkompetens, med inspiration av FSD. För att modifiera FSD:s modell för FSK bildas en arbetsgrupp med medlemmar från styrelsen och Musikutskottet.

Vi strävar till att starta med körkompetenserna på våren 2023 för att fortsätta på hösten och våren 2024.

På hösten 2024 ordnas FSK-dag, och följande år startar Nordklang övningar och sedan har vi Sångfesten 2026 i tur.

Som stöd för informationen och kontakten har vi en Facebooksida som bjuder på information av olika slag gällande körsång.

Förbundets hemsida www.fsk.fi behöver uppdateras för att utvecklas till ett tryggare forum för medlemmarna.

Som en del av verksamhetsplanen:

Musikutskottets hälsningar från mötet 3.11.2022 för planering av verksamhet för FSK de närmaste åren:

1.

Aktivering av förbundets användning av sociala medier.

Förbundet kunde ha en mera informativ roll gällande händelser av olika slag inom körvärlden. Musikutskottets- och styrelsemedlemmar kan alla skicka material till Maria Ljung som är vår chef i Facebook ärenden. Alla medlemmar kan i sin tur ta kontakt med styrelsemedlemmar för att sätta in uppdateringar.

2.

Förbundets sångböcker gås igenom och trycks i nya upplagor.

3.

Körkompetens projekt startas för FSK. Utgångsläget i verkställandet är FSD:s modell. Projektet planeras enligt våra medlemmars önskemål och kan ledas av egna musiker men också utomstående föreläsare. Se texten ovan.

4.

FSK:s midvintersällskap är en ny verksamhet för att erbjuda kunskap inom smala specifika områden. En dag lång workshop för intresserade en gång per år, där man enbart fördjupar sig i ett ämne per träff.

5.

FSK:s egen nationell ’Körkavalkad’ ordnas var 5:e år, två år efter den stora sångfesten, cirkulerande på några större orter, i samband med FSK-dagen.

 

 

Anne Peltomäki